Na czy polega program "Patronat nad rodziną"?

Program "Patronat nad rodziną" to program wsparcia rodzin wielodzietnych, polegający na systematycznym i długofalowym wspieraniu konkretnej pełnej rodziny z przynajmniej 4 dzieci. Środki na pomoc pozyskuje się od sponsorów, zwanych Patronami - są to instytucje, rodziny lub osoby prywatne.

Jednocześnie celem programu jest kreowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej w społeczeństwie, rozbudzanie wrażliwości społecznej na potrzeby tych rodzin oraz stworzenie silnego lobby, które reprezentuje interesy rodzin wielodzietnych wobec władz, mediów i w każdym środowisku.

Od kiedy działa program?

Program "Patronat nad rodziną" działa od 15 listopada 2003 roku.

Tego dnia na II Kongresie Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Poznańskiej dr Paweł Wosicki, przewodniczący Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich archidiecezji, a jednocześnie prezes Fundacji "Głos dla Życia", zaproponował, aby rodziny wielodzietne objąć systematyczną pomocą w ramach specjalnego programu.

Jednocześnie już kilka lat wcześniej Fundacja pomagała rodzinom przez rozmaite akcje i działania. 

Ile osób przystąpiło do programu jako Patroni?

W programie udział biorą nie tylko osoby prywatne, ale również firmy i instytucje. Na razie jest kilkadziesiąt podmiotów wspierających program. 

Wpłacane kwoty są bardzo zróżnicowane, a jednocześnie wsparcie nie ogranicza się tylko do pomocy finansowej - jest to również pomoc materialna (żywność, sprzęt AGD) i doradcza (poradnictwo prawne, psychologiczne itp.)

Czy każda rodzina, która się zgłosi, otrzymuje pomoc?

Jeżeli chodzi o pomoc finansową - niestety, nie! Możemy pomagać tylko w zależności od posiadanych środków, a tych jest zawsze za mało wobec coraz poważniejszych potrzeb i coraz większej liczby rodzin zgłaszających się po pomoc. 

Natomiast w jakiś sposób zawsze staramy się pomóc. Czasami jest to pomoc psychologiczna lub porada prawna, czasami interwencja Fundacji w urzędzie lub instytucji itp. Może być też wskazanie sposobu na załatwienie danej sprawy albo skierowanie do innych, kompetentnych osób czy instytucji.

Poza tym mobilizujemy członków tych rodzin do działania na rzecz polepszenia własnej sytuacji materialnej oraz polepszenia sytuacji społecznej rodzin wielodzietnych przez zaangażowanie w kreowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej.

Jakie jest kryterium doboru rodzin do programu?

Przede wszystkim musi to być pełna rodzina wielodzietna, w więc matka, ojciec i przynajmniej czworo dzieci. Po drugie, musi to być rodzina, której dochód netto w przeliczeniu na jednego członka jest niewystarczający do godnego życia. Po trzecie - nie może to być rodzina patologiczna. 

Decyzja o przyznawaniu pomocy konkretnej rodzinie wynika przede wszystkim z liczby dzieci, pozostających na utrzymaniu rodziców, czyli im wyższa dzietność rodziny, tym większa szansa na otrzymanie pomocy.

Dlaczego przekazywanie pomocy jest dokonywane za pośrednictwem Fundacji?

Powodów jest kilka:

1. ze względu na ustawę o ochronie danych osobowych chronimy personalia zarówno rodzin jak i darczyńców. Rodzina nie zna swojego Patrona, a Patronom przekazujemy jedynie ogólne informacje dotyczące danej rodziny, tak, aby wiedział, do kogo i na co przeznaczona jest jego pomoc

2. żeby uniknąć ewentualnych nadużyć i wykluczyć możliwość postawy roszczeniowej rodziny wobec Patrona oraz odwrotnie - żeby zabezpieczyć prywatność rodziny i uszanować jej wrażliwość

3. pośrednictwo Fundacji służy lepszemu wykorzystaniu ofiarowanej pomocy. Rodziny, które uczestniczą w programie, znamy długo; znamy ich sytuację i potrzeby; wiemy, czy i na co naprawdę potrzebują

4. ze względów organizacyjnych - osobie z zewnątrz, która jest zainteresowana pomaganiem konkretnej rodzinie, trudno byłoby kontaktować się z nimi co miesiąc, rozeznawać sytuację i uczestniczyć w przekazywaniu środków. Pośrednictwo Fundacji usprawnia tę działalność

Jednocześnie Fundacja nie pobiera prowizji, opłat administracyjnych czy manipulacyjnych i nie dokonuje żadnych potrąceń. Cała kwota, przekazana przez darczyńcę - Patrona, przekazywana jest konkretnej rodzinie.

Czy darczyńca może wybrać rodzinę, której chce pomagać? Czy może decydować, na co konkretnie pójdą przekazane przez niego środki?

Darczyńca może wybrać rodzinę, której chce pomóc. Może sam podać jej nazwisko albo może wybrać z zaproponowanych przez pracownika Fundacji, który poda liczbę i wiek dzieci, opisze sytuację bytową rodziny itp. Fundacja nie podaje nazwisk ani adresów osób, którym Patron pomaga, ale jeżeli on sam je zna (np. z publikacji medialnych), nie jest to przeszkodą dla udzielania pomocy.

Podobnie Patron może sam zadecydować, na jaki cel mają być przeznaczone przez niego środki.

Czy udział w programie wiąże się jedynie z pomocą finansową, czy też darczyńca może wesprzeć rodzinę w inny sposób, np. w edukacji, znalezieniu pracy, wyjeździe na wakacje itp.?

Fundacja jest otwarta na każdy udział patronów. Część osób właśnie w ten sposób angażuje się w pomoc rodzinom potrzebującym - oferując swój czas i wiedzę.

NASI PATRONI

zdjecie logo

logo wojewoda1

 

archidiecezja 1

logo3

Początek strony