Poradnia mieści się w siedzibie Fundacji "Głos dla Życia" w Poznaniu przy ul. Fortecznej 3, czynna jest od poniedziałku do czwartku w godz. 10.00 do 14.00, w piątek nieczynne (w sytuacjach szczególnych, po indywidualnym umówieniu się, również w innych dniach i godzinach).

Poradnia prowadzi poradnictwo psychologiczne, prawne i podejmuje działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych i współpracuje z wieloma organizacjami o podobnym zakresie zainteresowań. Porady udzielane są osobiście, telefonicznie lub listownie (przez e-mail lub zwykłą pocztę).

Poradnia zajmuje się rodzinami objętymi programem, utrzymuje kontakty z Patronami, czyli osobami i firmami zaangażowanymi w program oraz poszukuje nowych potencjalnych sponsorów. 

Odpowiada za kontakty z mediami i kreowanie pozytywnego wizerunku rodzin wielodzietnych. Współpracuje z osobami piszącymi prace naukowe lub teksty publicystyczne i dziennikarskie na tematy związane z programem. Przygotowuje do druku kolejne wydania "Informatora dla rodzin wielodzietnych". Zajmuje się aktualizacją bazy danych rodzin wielodzietnych oraz współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi, zajmującymi się niesieniem pomocy rodzinie.

Pracownikami poradni są:

* psycholog - prowadzi poradnictwo rodzinne

* socjolog (asystent społeczny) - pomaga w kwestiach społecznych (m.in. współpraca z urzędami typu PCŚ, MOPR itp.) i udziela wsparcia rodzinom w zakresie problemów społecznych 

* prawnik - prowadzi konsultacje i poradnictwo prawne

Poradnia organizuje także konsultacje specjalistyczne (psychologiczne, pedagogiczne, prawne itp.), warsztaty dla członków rodzin wielodzietnych, służy pomocą w nawiązaniu kontaktów duchowych (rekolekcje, dni skupienia itp.)

NASI PATRONI

zdjecie logo

logo wojewoda1

 

archidiecezja 1

logo3

Początek strony