Możemy dzisiaj powiedzieć, że Polska staje się prorodzinną potęgą. Pokazują to europejskie dane, gdzie jesteśmy na czwartym miejscu po Francji, Węgrzech i Austrii, jeżeli chodzi o nakłady na politykę rodzinną" – mówiła Elżbieta Rafalska, minister rodziny podczas konferencji w Sejmie RP pt. "Sytuacja demograficzna Polski jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej".

Zapewniła, że w resorcie rodziny problemy demograficzne są kluczową kwestią. -"Ocena sytuacji demograficznej Polski była jednym z głównych powodów podjęcia naszego programu +Rodzina 500 plus+" - powiedziała. Zaznaczyła, że program ma spowodować m.in., aby rodziny decydowały się na posiadanie drugiego i kolejnego dziecka.

Prezes GUS dr Dominik Rozkrut zaprezentował prognozę demograficzną na najbliższe lata.

Przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej prof. Józefina Hrynkiewicz podkreśliła, że demografia wpływa na politykę gospodarczą oraz społeczną państwa. "Coraz lepiej staje się widoczne, że polityka państwa, rządu, samorządów może wpływać na określone procesy rozwojowe przez tworzenie korzystnych dla ich przebiegu warunków, a tym samym na osiąganie celu, jakim jest zrównoważony rozwój ludności, a w ślad za tym zrównoważony rozwój całego państwa" - powiedziała.

Podczas konferencji zaprezentowano najważniejsze problemy i wyzwania wynikające z sytuacji demograficznej. Spotkanie było okazją do dokonania porównań w relacjach międzyregionalnych, a także poszukiwania rozwiązań w kształtowaniu przyszłej polityki ludnościowej, tak, aby stawała się istotnym elementem rozwoju gospodarczego i społecznego.

(za mrpips.gov.pl)

NASI PATRONI

zdjecie logo

logo wojewoda1

 

archidiecezja 1

logo3

Początek strony