FAKTY

  1. Rodziny wychowujące 4 i więcej dzieci (rodziny wielodzietne) stanowią w Polsce ok. 5% wszystkich rodzin wychowujących dzieci. Jednocześnie wychowują one 13% ogółu dzieci wychowywanych w polskich rodzinach.
  2. W województwie wielkopolskim żyje ok. 27 tysięcy rodzin wielodzietnych, w Poznańskim Powiecie Ziemskim - ok. 1500, a w Poznaniu - ok. 1200. Liczba ta systematycznie spada - dla porównania w roku 2000 było ich w Poznaniu 1350. 
  3. 90% rodzin wielodzietnych żyje poniżej minimum socjalnego, a co trzecia poniżej minimum egzystencji.
  4. Instytucjonalna pomoc rodzinom wielodzietnym jest dalece niewystarczająca, a ponad 50% tych rodzin nie jest w stanie egzystować bez wsparcia z zewnątrz. Dzieje się tak m. in. dlatego, że na zasiłki rodzinne Polska przeznacza jedynie 0,4% PKB (dla porównania: Dania 3,3%, Francja 2,6%, Niemcy 2,2%, UE ogółem 1,8%).
  5. Prawie co piąta rodzina wielodzietna nie ma pralki automatycznej. Oznacza to, że np. przeszło 200 rodzin z Poznania musi obyć się bez tego podstawowego sprzętu.

W sytuacji ujemnego przyrostu naturalnego i katastrofalnie niskiej dzietności w Polsce istnieje pilna konieczność promocji dzietności. Trudno to osiągnąć w sytuacji, gdy posiadanie dzieci kojarzy się z biedą i społecznym upośledzeniem.

NASI PATRONI

zdjecie logo

logo wojewoda1

 

archidiecezja 1

logo3

Początek strony