Co Słychać u innych

Działające w Czechach Narodowe Centrum Rodziny, prowadzone przez Marię Oujezdską, zorganizowało konferencję o rodzinie , czytaj więcej ...

Ty też możesz pomóc

Rodziny wielodzietne potrzebują systematycznego wsparcia materialnego i społecznego. Dlatego: czytaj więcej ...

FUNDACJA "Głos dla życia"

Fundacja "Głos dla Życia" powstała dnia 7 grudnia 1991 r. Do jej zadań statutowych należy m.in.: czytaj więcej ...

"Patronat nad rodziną" jest to program wsparcia rodzin wielodzietnych, polegający na systematycznym i długofalowym wspieraniu konkretnej rodziny z przynajmniej 4 dzieci. Środki na pomoc pozyskuje się od sponsorów, zwanych Patronami - są to instytucje, rodziny lub osoby prywatne.

Prowadzenie programu

Program realizowany jest przez Fundację "Głos dla Życia", przy współpracy Klubu Rodzin Wielodzietnych Civitas Christiana, Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Poznańskiej, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i innych.

Patroni honorowi

Honorowe członkostwo proponowane jest osobom, sprawującym ważne funkcje publiczne. Honorowy patronat nad programem objął Metropolita Poznański abp Stanisław Gądecki oraz Wojewoda Wielkopolski, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Starosta Poznański i dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Patroni indywidualni

Program "Patronat nad Rodziną" wspierany jest przez firmy, rodziny i osoby prywatne, które przekazują środki finansowe lub dary rzeczowe.

Wszyscy darczyńcy przynależą do klubu PATRONAT, co uprawnia m. in. do uczestnictwa w klubowych spotkaniach i imprezach (konferencje, koncert charytatywny itp.), do bezpłatnej prenumeraty dwumiesięcznika "Głos dla Życia" oraz do otrzymywania bieżącej informacji na temat funkcjonowania programu i sytuacji rodziny, którą Patron się opiekuje.

Cele programu to:

1. Kreowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej i rozbudzanie wrażliwości społecznej na potrzeby tych rodzin poprzez reklamę i promocję programu "Patronat nad rodziną".
2. Stworzenie silnego środowiska rodzin wielodzietnych, które będzie reprezentować ich interesy wobec władz, mediów i w społeczeństwie oraz będzie działać na rzecz swoich członków
3. Pozyskiwanie sponsorów, czyli źródeł finansowania wieloletniego wsparcia rodzin wielodzietnych w zakresie ekonomicznym i opiekuńczym
4. Wspomaganie finansowe i rzeczowe rodzin wielodzietnych przez firmy, instytucje, rodziny oraz ludzi dobrej woli.
5. Wielokierunkowe wsparcie dla rodzin wielodzietnych w trudnej sytuacji życiowej (pomoc psychologiczna, pedagogiczna, prawna itp.)

Realizacja programu polega na:

1. Poszukiwaniu osób publicznych dla wsparcia programu
2. Znalezieniu patronów medialnych programu
3. Znajdowaniu sponsorów (firm, rodzin, osób), decydujących się na systematyczne i długofalowe wspieranie rodzin wielodzietnych.
4. Doborze rodzin wielodzietnych do otrzymywania systematycznej, długofalowej pomocy.
5. Kojarzeniu rodzin potrzebujących z konkretnym Patronem (anonimowo, tj. bez znajomości nazwiska i adresu)
6. Szerokiej akcji promocyjnej i medialnej dla popularyzacji programu "Patronat nad rodziną"
7. Wydawaniu kolejnych edycji "Informatora dla rodzin wielodzietnych"

 

NASI PATRONI

zdjecie logo

logo wojewoda1

 

archidiecezja 1

logo3

Początek strony